Оценете тази показна ферма:


0 Точки, 0 Оценка
Тази ферма принадлежи на Малко Коте.
Желаете ли да получите своя собственна ферма?
Просто натиснете тук:Легална информация
Условия за ползване на он-лайн играта www.veselaferma.com Обхват: Условията и правилата са валидни само за горе посоченият уеб сайт. Опровержение: Този сайт е част от World Wide Web и като такъв може да съдържа линкове към други интернет сайтове. Upjers предоставя такива линкове, но не е отговорна за съдържанието им. Линкове от този към други сайтове не значи, че Upjers ги одобрява, поддържа или препоръчва. Upjers не дава гаранции, изразени или ограничени, във връзка с точноста, легалността, надеждността, или валидността на други сайтове. Ще разпознаете линковете към други сайтове по това, че те се отварят в нов браузърен прозорец.

Доставчик/Оператор: upjers GmbH & Co. KG
Регистрационен-No.: HRA Bamberg 10694
Адрес: Memmelsdorfer Str. 250, D-96052 Bamberg, Germany
E-Mail: customerservice@upjers.com
Факс: DE 251065630
Изпълнителен директор: Klaus Schmitt

Лични данни: Лични данни ще бъдат събирани само с ваше знание и одобрение. Вие имате право да получавате своята лична информация при заявка от ваша страна, безплатно. Ние няма да предоставяме ваша информация на трети лица, освен ако това не става с вашето знание и съгласие, или не се изисква от закона.

Никакви задължения: Съдържанието на този сайт е стриктно проверено и пригодено към изискванията и желанията на автора. Upjers не дава гаранции, изразени или ограничени, във връзка с точноста, легалността, надеждността, или валидността на други сайтове. Upjers не носи отговорност за щети върху вас или ваша собственост, нанесени от уеб сайта вследствие на неправилното му използване.

© 2007 upjers GmbH & Co. KG - Всички права запазени.

Моля въведете символите показани по-горе:  

Не можете да разпознаете някой символ? Моля натиснете тук, за да заредите нова картинка.